Rörinspektion

Auktoriserad rörinspektion i Stockholm

Hälsokontroll
av dina rör

Rörinspektion – en bra investering för framtiden

Hur mår egentligen avloppsrören i din bostad? Är det dags för en badrumsrenovering eller har det varit driftstörningar och stopp i rören på sistone? Låt oss genomföra en rörinspektion i din fastighet så undviker du framtida problem med ledningarna.

Det finns gott om bra skäl till att genomföra en rörinspektion och ta reda på rörens status. Felsökning efter stopp och läckor, kontroll av nybyggnationer och sökning efter källor till läckage och fuktskador är några av de vanligaste anledningarna.

Vi kan erbjuda rörinspektion till såväl villaägare som bostadsrättsföreningar – till ett mycket förmånligt pris.

angripen rördel

Ett första steg mot problemets lösning

En ordentligt röranalys är det första steget mot lösningen när man har problem med avloppssystemet. Sådana problem kan uppstå av ett flertal anledningar. Det kan ha uppstått sättningar, sanitärt avfall kan ha samlats och orsakat stopp. Dåligt fall i rören, brott och sprickor i rören är andra vanliga anledningar till rörproblem.

Fett som bildas i köksstammar kan även bilda beläggningar i ledningar. Detta märks ofta inte förrän stoppet i rören är ett faktum. Låter du oss inspektera dina rör så kan vi upptäcka denna typ av problem i god tid – därefter är det enkelt att åtgärda med hjälp av en högtrycksspolning med hett vatten.

Vill du få bättre koll på dina rörs status så utför vi en rörinspektion med hjälp av en kamera som anpassas efter rören och ger en riktigt tydligt bild av rörens insida.

Många bra skäl att inspektera rören

En rörinspektion kan utföras av många olika anledningar. Det kanske mest ofta förekommande skälet är att ta reda på statusen på stammar och andra ledningar – det kan vara viktigt inför exempelvis budgetering inför en väntande stamrenovering. Men man kan också utföra en kontroll för att hitta fel av olika slag. Problem med dålig lukt, stopp som återkommer i avloppet och problem med råttor och andra skadedjur är exempel på detta.

avloppsstam

Flexibla kameror i många storlekar

Vi har många olika inspektionskameror i flera storlekar och kan därför filma alla rördimensioner och på det sättet hitta roten till problemet. Observation och rapportering sker enligt branschhandboken ”T25 – se rören inifrån”.

När vi har lokaliserat felet är det inte långt till lösningen. Tillsammans med våra samarbetspartners inom flera områden kan vi ordna underhåll av rören och reparationer på ett sammanhållet sätt. Högtrycksspolning, slamsugning, fräsning, rotskärning, rörbyten, relining och konsultation – med vår hjälp kan dina rörstammar få ett rejält ansiktslyft oavsett hur problemet ser ut. Här kan du läsa mer om våra övriga tjänster. 

Filmerna lättillgängliga i molnet

När vi har genomfört en inspektion av dina rör så kan vi leverera allt det filmade materialet med det tillhörande inspektionsutlåtandet. Det kommer i digitalt format och blir tillgängligt på ett enkelt sätt för dig som har tillgång till dator, läsplatta och smartphone. Detta blir möjligt genom att vi levererar material via mejl via vår smidiga molntjänst VA-online. Detta gör att det dessutom blir enkelt att dela inspektionsmaterialet med andra entreprenörer som kan ha nytta av det som underlag för framtida arbeten. Allt detta material finns kvar i vårt arkiv i minst fem år. Vill du ladda ned materialet själv till exempelvis ett USB-minne så går det också bra.

När vi är färdiga med inspektionen så hjälper vi dig gärna i rätt riktning – vi kan hjälpa dig att hitta rätt åtgärd som gör att dina rör håller formen även i fortsättningen. Vi har lång erfarenhet inom det mesta inom avlopp och rör och kan hitta lämplig åtgärd.

Ett brett nätverk av VVS-entreprenörer

Vi kan dessutom tipsa om entreprenörer som har kompetensen och erfarenheten att utföra det nödvändiga underhållsarbetet. Vi samarbetar med företag med kompetens inom olika delar av VVS-branschen. På det sättet kan vi hjälpa våra kunder genom hela processen.

Vi kan även genomföra rörinspektion i mark. Detta genomför vi med hjälp av speciella kameravagnar som rullar in i ledningen. Vagnarna styr vi från vår inspektionsbuss. Vår utrustning har hög kapacitet och klarar ledningar upp till 1400 mm. V kan även genomföra rörinspektion av servisledning från huvudledning – detta gör vi med hjälp av vår satellitkamera.

Vi lokaliserar rören med sondteknik

Med hjälp av modern sondteknik kan vi mäta var rören befinner sig och ta reda på hur djupt i marken de ligger. Denna metod är mycket bra inte minst när rörledningar behöver grävas eller bilas fram.

Har du haft driftsstörningar eller är du bara orolig för statusen på dina rör? Välkommen att kontakta oss – vi har utfört rörinspektion av ledningar, ventilation och avloppssystem, i såväl mark som fastigheter.  Anlitar du oss så får du kompetent hjälp att hålla dina rör i form.

Välkommen!

Vi utför auktoriserad rörinspektion i Stockholms län och hela Mälardalen.

Kontakt

E-post: kontakt@rörinspektion.biz

Vi inspekterar och filmar dina rör.